Курсът за възстановяване на правото за управление на МПС по член 157 от ЗДВП (отнето свидетелство за правоуправление на МПС ) е предназначен за онези водачи, на които са отнети всички контролни точки. След изтичане срока на наказанието, водачът трябва да премине успешно психотест, след което има право да започне курс за възстановяване на шофьорската книжка.

След като водачът изтърпи своето наказание и премине успешно през курса за възстановяване на шофьорски права и съответните изпити пред ИА „АА“, същият възвръща правото си на управление на МПС.

Необходими документи и изисквания

  • Заповед за изземване на свидетелството за правоуправление (печат и дата – най- малко 6 месеца от отнемането)
  • Удостоверението за психологическа годност.
  • Справка (от КАТ) за съответния стаж, придобит преди загубата на правоспособността.
  • Медицинско свидетелство.
  • Копие от лична карта
  • Диплома за завършено образование (минимум основно образование).
  • Снимка – формат като за документи – 1 брой

 

Продължителност на обучението – 36 учебни часа

Ако водачът е имал повече категории, за всяка една от тях се провежда отделен курс и изпит.