БЕЧ ЕООД предлага обучение на водачи за придобиване и удължаване на АDR удостоверение за превоз на опасни товари.

Обучението включва

  • модул Основен курс
  • модул Превоз на опасни товари в цистерни
  • модул Превоз на взривни вещества и изделия

Курсовете за придобиване на  АDR удостоверение се провеждат в удобно за кандидатите време с минимална продължителност пет дни. БЕЧ ЕООД осигурява всички необходими учебни помагала за подготовка на кандидатите.

Необходим документ за записване е копие на лична карта.

БЕЧ ЕООД разполага с учебни кабинети в град Казанлък и град Стара Загора.

Изпитите за придобиване и удължаване на АDR удостоверение за водачи на опасни товари се провеждат всеки четвъртък, който е на четна дата от месеца в ДАИ Стара Загора.

  • Курс за консултанти по безопасността при превоз на опасни товари

Обучението за консултанти по безопасността при превоз на опасни товари включва следните модули

  • Клас 1
  • Клас 2
  • Класове 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9
  • Товари с UN-идентификационни номера 1202, 1203 и 1223

Курсовете за придобиване на удостоверение за консултант при превоз на опасни товари са с минимална продължителност осем дни. БЕЧ ЕООД осигурява всички необходими учебни помагала за подготовка на кандидатите.

Необходим документ за записване е копие на лична карта.

БЕЧ ЕООД разполага с учебни кабинети в град Казанлък и град Стара Загора.

Изпитите за придобиване на удостоверение за консултант при превоз на опасни товари се провеждат всеки последен четвъртък и петък от месеца в ОО”КД-ДАИ” Стара Загора.