БЕЧ ЕООД провежда курсове за професионална компетентност на водачи за превоз на товари и пътници.

Водачите придобили категория С преди 10.09.2009 г. подлежат на периодично обучение за превоз на товари с минимална продължителност седем дни.

Водачите придобили категория С след 10.09.2009 г. подлежат на начална квалификация за превоз на товари с минимална продължителност два месеца.

Водачите придобили категория D преди 10.09.2008 г. подлежат на периодично обучение за превоз на пътници с минимална продължителност седем дни.

Водачите придобили категория D след 10.09.2008 г. подлежат на начална квалификация за превоз на пътници с минимална продължителност два месеца.

След преминато обучение БЕЧ ЕООД издава удостоверение за професионална компетентност, с което всеки кандидат лично подава заявление за издаване на карта за професионална компетентност на водач в ОО”КД-ДАИ” по адрес на местоживеене от личната карта.

Необходими документи за записване са копие на лична карта и копие на свидетелство за управление на МПС.

БЕЧ ЕООД разполага с учебни кабинети в град Казанлък и град Стара Загора.

 

  • Професионална компетентност за ръководители на транспортна дейност

БЕЧ ЕООД организира курсове за подготовка на ръководители на транспортна дейност. Обучението се провежда в удобно за кандидатите време с предоставени от учебния център учебни помагала.

Необходими документи за записване са копие на лична карта и копие на диплома за завършено минимум средно образование.

Удостоверение за ръководител на транспортна дейност се получава след успешно полагане на изпит по предварително утвърден график на ИА”Автомобилна администрация” (http://www.rta.government.bg/profcomp.html).