Kатегория В позволява управление на леки, лекотоварни и товарни автомобили с ръчна скоростна кутия и с допустима максимална маса до 3,5 тона и до 8+1 (за водача) места.

Необходими документи и изисквания:

При започване на обучението кандидатът трябва да е на възраст не по-малко от 17 години и 9 месеца.

  • Документ за завършено минимум основно образование. За лица завършили в Република България основното си образование след 26.09.2017 г. се изисква документ за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование (Удостоверение за завършен 10-ти клас).
  • За лица, завършили образованието си в друга държава се изисква Уверение от МОН по чл.11, ал.2, от Наредба № 11.
  • Копие на лична карта.
  • Паспортна снимка – 1 бр.

Срок на обучение:
Не по-малко от 21 учебни дни.