Категория С – Лице с правоспособност за управление на МПС от категория “С” има право да управлява товарни автомобили, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг.

Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг..

Необходими документи и изисквания:

  • да е на възраст не по-малко от 21 години;
  • да притежава свидетелство за управление на МПС от категория “В”;
  • да отговаря на изискванията за физическа годност, определени в Наредбата почл.152а, ЗДвП;
  • Документ за завършено минимум основно образование. За лица завършили в Република България основното си образование след 26.09.2017 г. се изисква документ за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование (Удостоверение за завършен 10-ти клас).

 

За лица, завършили образованието си в друга държава се изисква Уверение от МОН по чл.11, ал.2, от Наредба № 11.

  • Копие на лична карта.
  • Паспортна снимка – 1 бр.
  • Копие на свидетелство за управление на МПС от категория “В” и контролен талон.
  • Удостоверение за психологическа годност .