Категория DЛице с правоспособност за управление на МПС от категория “D” има право да управлява автомобили, с изключение на тролейбуси, предназначени за превоз на пътници с над 8 места за сядане без мястото на водача.

 

Към  тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг.
Към категория „D“ се отнасят и съчленените автобуси. Прикачването на ремарке към тях е забранено.

 

Необходими документи и изисквания:

  • да е на възраст не по-малко от 24 години;
  • да притежава стаж като водач на МПС от категория “С” не по-малко от 2 години или да притежава стаж като водач на МПС от категория “D1” не по-малко от 1 година;
  • да отговаря на изискванията за психологическа годност, определени в Наредба № 36;
  • Документ за завършено минимум основно образование. За лица завършили в Република България основното си образование след 26.09.2017 г. се изисква документ за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование (Удостоверение за завършен 10-ти клас).
  • За лица, завършили образованието си в друга държава се изисква Уверение от МОН по чл.11, ал.2, от Наредба № 11.
  • Копие на лична карта.
  • Паспортна снимка – 1 бр.
  • Копие на свидетелство за управление на МПС от категория “С” и контролен талон.
  • Удостоверение за психологическа годност

Срок на обучение:

Не по-малко от 9 учебни дни.